سیستم اختاپوس

توضیحات محصول

این سیستم پاسخی است مبتکرانه به تمامی نیازهای طراحان و سازندگان جهت سیستم های جابجایی توسط وکیوم در صنایع گوناگون .از این سیستم جهت جابجایی انواع قطعات با هر شکل و جنس می توان بدون نیاز به تغییر قاپک ها استفاده نمود.\n

مشاوره و ثبت سفارش
مشاوره و ثبت سفارش